قوانین و مقرارت ثبت‌نام و حضور در دوره‌های آموزشی گروه مالی شریف

این قوانین جهت استحضار مخاطبان ارجمند گروه مالی شریف به منظور ثبت‌نام و حضور در دوره‌های آموزشی این گروه تهیه شده است. خواهشمند است پیش از ثبت‌نام در دوره‌های آموزشی نسبت به مطالعه دقیق موارد مندرج در این قوانین اقدام فرموده تا از بروز هرگونه ابهام و مشکلات احتمالی پیشگیری انجام شود. بدیهی است گروه مالی شریف اقدامات خود را مطابق با مفاد این آیین‌نامه و مقررات انجام خواهد داد و در صورت بروز هرگونه مشکل جهت رعایت حقوق مخاطبان محترم حداکثر همکاری با ایشان را به منظور حل و فصل موارد ایجاد شده خواهد داشت.

موارد مرتبط با قوانین ثبت‌نام و حضور در دوره‌های آموزشی

اطلاعات مربوط به برگزاری هر دوره آموزشی اعم از روز، تاریخ، مدت زمان و ساعت برگزاری آن دوره در صفحه مربوط به دوره در سایت گروه مالی و مدیریت سرمایه‌گذاری شریف در دسترس خواهد بود، لذا پیش از ثبت‌نام نسبت به مطالعه این موارد اقدام بفرمایید. لازم به ذکر است در صورت تغییر موارد فوق، این تغییرات پیش از برگزاری دوره آموزشی به ثبت‌نام‌کنندگان در آن دوره اطلاع داده خواهد شد و در صورت عدم تمایل ایشان نسبت به حضور در دوره با توجه به تغییرات رخ داده وجه ثبت‌نامی ایشان به صورت کامل مسترد خواهد شد.

فهرست