آشنایی با قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

آشنایی با قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری


تاریخ دوره:

مدت دوره: ۱۶ ساعت

قراردادهای پیمانکاری | گروه مالی شریف | قوانین سازمان تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

مقدمه

طبق ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی در صورتیکه کار بصورت مقاطعه کاری به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار شود، مشمول قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی می‌شود و تکالیف و مسئولیت‌هایی هم برای کارفرمایان (واگذارنده کار) و هم پیمانکاران (گیرندگان کار) مترتب می‌گردد. ضمن اینکه درآمدهای ناشی از قراردادهای پیمانکاری بخشی از منابع درآمدی سازمان تأمین اجتماعی را تشکیل می‌دهد.

با توجه با اینکه خدمات سازمان تأمین اجتماعی به مشتریان خود (بیمه شده، مستمری‌بگیر) نظیر پرداخت مستمری و خدمات درمانی، از محل منابع درآمدی آن از جمله درآمدهای حاصل از قراردادهای پیمانکاری صورت می‌گیرد، این سازمان برای پاسخگویی مناسب و به موقع تعهدات خود، حساسیت زیادی نسبت به وصول به موقع این درآمدها دارد. از این رو در قوانین و مقررات خود حساسیت‌های لازم در این زمینه را مبذول داشته است.

عدم آگاهی کارفرمایان (واگذارندگان کار) و پیمانکارن (گیرندگاه کار) از این قوانین و مقررات که معمولاً این عدم آگاهی با خسارات مالی برای کارفرمایان (واگذارندگان کار) و پیمانکارن (گیرندگاه کار) همراه می‌شود، باعث بروز مشکلات متعددی برای کارفرمایان (واگذارندگان کار) و پیمانکارن (گیرندگاه کار) و متعاقب آن ایجاد نارضایتی از سازمان و جو منفی علیه آن می‌شود.

دوره “ آشنایی با قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری ” به منظور آشنایی کارفرمایان (واگذارندگان کار) و پیمانکارن (گیرندگاه کار) با قوانین و مقررات ناظر بر قراردادهای پیمانکاری و همچنین تکالیف و حقوق خود در این زمینه طراحی شده است.

با توجه به اینکه پیمانکاران نقش کارفرما را در مقابل کارکنان خود بر عهده دارند، طبق قانون تأمین اجتماعی ایفای این نقش متضمن تکالیف و مسئولیت‌هایی برای آنان است که عدم اطلاع از آنها متضمن خسارات مالی برای پیمانکاران می‌گردد. در کنار مسائل مربوط به پیمان‌ها، در این دوره مسائل مربوط به تکالیف و همچنین مسئولیت‌های پیمانکاران در نقش یک کارفرمایان در برابر سازمان تأمین اجتماعی و کارکنان خود، حسب قوانین و مقررات موجود سازمان تأمین اجتماعی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اهداف دوره

 • آشنایی مخاطبان با تکالیف و تعهدات پیمانکاران در قبال سازمان تأمین اجتماعی
 • آشنایی مخاطبان با قوانین و مقررات ناظر بر قراردادهای پیمانکاری درسازمان تأمین اجتماعی
 • آشنایی مخاطبین با قوانین و مقررات ناظر بر روابط کارفرمایان با سازمان تأمین اجتماعی
 • آشنایی مخاطبان با قوانین و مقررات ناظر بر فرآیند و چگونگی ارتباط پیمانکاران با سازمان تأمین اجتماعی

مخاطبان دوره

 • واگذارندگان کار شامل مدیران و کارکنان مؤسسات، سازمان‌ها، شرکت‌ها و کارگاه‌های دولتی و خصوصی
 • گیرندگان کار شامل پیمانکاران و مقاطعه‌کاران پروژه‌های عمرانی و غیر عمرانی
 • سازمان‌ها و مؤسسات دولتی

سرفصل‌های دوره

الف) مباحث تخصصی مرتبط با پیمان‌ها:
 • جایگاه مقوله پیمان‌ها در قوانین و مقررات تأمین اجتماعی
 • روابط حقوقی در قراردادهای پیمان
 • تکالیف پیمانکاران در قوانین و مقررات تأمین اجتماعی
 • حقوق پیمانکاران در قوانین و مقررات تأمین اجتماعی
 • تشریح بخشنامه‌های مربوط به پیمانکاران
 • طبقه‌بندی پیمان‌ها بر اساس روش انجام موضوع قرارداد توسط پیمانکار
 • حق بیمه قراردادهای پیمانکاری عمرانی
 • حق بیمه قراردادهای پیمانکاری غیر عمرانی
 • حالات خاص قراردادهای غیر عمرانی و حق بیمه آنان
 • موارد استثناء از پرداخت حق بیمه پیمان‌ها
 • بررسی آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص حق بیمه قراردادهای پیمانکاری
 • نحوه اعتراض به حق بیمه پیمان‌ها
 • مرجع دریافت حق بیمه پیمان‌ها
 • ضمانت اجرایی عدم پرداخت حق بیمه پیمان‌ها
 • ضمانت اجرایی کیفری و حقوقی عدم پرداخت حق بیمه پیمان‌ها
 • نحوه وصول مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از پیمانکاران
 • رویه پرداخت حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری
 • مسئولیت پیمانکار در قبال بروز بیماری حرفه‌ای یا حادثه ناشی از کار
 • تکالیف پیمانکاران در خصوص اصول ایمنی و فنی کارگاه
 • تکالیف و اقدامات پیمانکاران پس از وقوع حادثه یا ابتلا به بیماری
 • چگونگی بیمه شدن پیمانکار و افراد تحت پوشش
 • ضمانت‌ها در قراردادهای پیمانکاری
 • مراحل گرفتن مفاصا حساب شرکت‌های پیمانکاری از سازمان تأمین اجتماعی
 • آثار صدور مفاصا حساب برای کارفرما، پیمانکار و سازمان تأمین اجتماعی
 • نحوه بازرسی سازمان تأمین اجتماعی از کارگاه‌های پیمانکاری
 • میزان تعهدات کارفرما در خصوص بدهی‌های پیمانکاران

ب) مباحث مرتبط با کارفرمایی:

 • کانال‌های ارتباطی کارفرمایان با سازمان تأمین اجتماعی
 • انواع بیمه‌شدگان در سازمان تأمین اجتماعی و نحوه تحت پوشش قرار گرفتن پیمانکاران (کارفرمایان)
 • انواع بدهی پیمانکارن (کارفرمایان) به سازمان تأمین اجتماعی
 • نحوه تقسیط بدهی کارفرمایان
 • مسئولیت کارفرما در پرداخت حق بیمه
 • تکالیف پیمانکاران (کارفرمایان) در خصوص معاینات پیش از استخدام کارکنان
 • مهلت ارسال لیست مزد و حقوق
 • مهلت پرداخت حق بیمه
 • ضمانت اجرایی عدم تنظیم و ارسال لیست
 • ضمانت اجرایی عدم پرداخت حق بیمه
 • چگونگی رسیدگی به اعتراض کارفرمایان در سازمان تأمین اجتماعی
 • فرآیند وصول مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از کارفرمایان
 • نام‌نویسی و ترک کار بیمه‌شدگان در لیست حق بیمه توسط کارفرمایان
 • چگونگی ثبت ایام بیماری، بارداری بیمه شدگان در لیست‌های ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی
 • تکالیف کارفرمایان در بازنشسته نمودن بیمه‌شدگان
 • نحوه بکارگیری بازنشستگان توسط کارفرمایان
 • مأخذ کسر حق بیمه (موارد مشمول کسر حق بیمه)
 • معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما
 • بیمه بیکاری
 • چگونگی بکارگیری نیروی کار خارجی توسط کارفرمایان (بیمه اتباع بیگانه)

مدرس دوره

گروه مالی و مدیریت سرمایه‌گذاری شریف همواره مفتخر است که با بهترین اساتید و متخصصین در ایران همکاری داشته و دارد.

null

دکتر محسن ریاضی

دکتری اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس
معاون دفتر برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی سازمان مرکزی تأمین اجتماعی

چگونگی ثبت‌نام

آیا می‌دانستید این دوره به صورت درون‌سازمانی هم برگزار می‌شود؟

میزان سرمایه‌گذاری در این دوره ۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال می‌باشد.

شرایط انصراف و عودت وجه:

تا یک هفته پیش از آغاز دوره، با کسر ۳۰% از مبلغ ثبت‌نام و پس از آن، تنها با معرفی فرد جایگزین امکانپذیر خواهد بود.

گالری عکس‌های دوره

آشنایی با قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری | گروه مالی شریف
آشنایی با قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری | گروه مالی شریف
آشنایی با قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری | گروه مالی شریف
آشنایی با قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری | گروه مالی شریف
آشنایی با قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری | گروه مالی شریف
, , , , , , , , , , , , ,
نوشتهٔ پیشین
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی (دوره مقدماتی)
نوشتهٔ بعدی
انواع روش‌های تأمین مالی داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

×

سلام!

برای ارتباط با ما از طریق واتساپ روی نام پشتیبان کلیک کنید و یا از طریق ایمیل info@irfinance.ir با ما در ارتباط باشید.

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟