پرورش کارشناس سرمایه گذاری جایگزین با رویکرد آمادگی آزمون CAIA (سطح یک)

مدرک CAIA تنها مدرک معتبر حرفه‌ای و بین‌المللی در حوزه سرمایه گذاری جایگزین است که انجمن CAIA تحت عنوان “نشان تحلیلگر سرمایه‌گذاری جایگزین” به افرادی که واجد شرایط باشند اعطا می‌نماید.

نشان تحلیلگر سرمایه گذاری جایگزین (Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)) یک عنوان و گواهینامه حرفه‌ای است که توسط انجمن CAIA به افرادی که ۲ سطح از آزمون این موسسه را با موفقیت پشت‌سر بگذارند، اهدا می‌شود. برنامه درسی CAIA به گونه‌ای طراحی شده است که به متخصصان امور مالی، دانش وسیعی در حوزه سرمایه‌گذاری‌های جایگزین ارائه می‌کند.

فهرست