مجموعه کتاب‌های آمادگی آزمون‌های بین‌المللی

برای سفارش هریک از کتاب‌ها، به فرم زیر مراجعه نمایید.

FRM Level I Curriculum 2024

۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان

مجموعه کتاب‌های Schweser ویرایش ۲۰۲۴ ویژه آمادگی آزمون سطح یک CAIA

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

Uppermark CAIA 2024 L I

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

مجموعه کتاب‌های Schweser ویرایش ۲۰۲۵ ویژه آمادگی آزمون سطح یک CFA

۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

مجموعه کتاب‌های آزمون سطح یک CFA ویرایش ۲۰۲۵

۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان

مجموعه کتاب‌های آزمون سطح دو CFA ویرایش ۲۰۲۳

۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان

مجموعه کتاب‌های Schweser ویرایش ۲۰۲۳ ویژه آمادگی آزمون سطح یک CFA

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مجموعه کتاب‌های آزمون سطح یک CFA ویرایش ۲۰۲۳

۲/۲۵۰/۰۰۰ تومان

The Handbook of Technical Analysis

۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان

ACCA DipIFR 2018

۱۵۰/۰۰۰ تومان

فهرست