irfinance

شما اینجا هستید: خدمات پژوهشی پروژه های در حال انجام

جذب سرمایه گذار در پروژه های شهری

نامه الکترونیک چاپ
با توجه به مذاکراتی که با مسئولین شهرداری قزوین انجام گردید، دو پروژه جهت جذب سرمایه‌گذار و طراحی مقدماتی بسته‌های سرمایه‌گذاری معرفی شد، که مراحل اجرایی و مذاکرات آن در حال انجام است.