irfinance

شما اینجا هستید: خدمات پژوهشی پروژه های در حال انجام

شناخت تکنولوژی اعتبار اسنادی در ایران و جهان

نامه الکترونیک چاپ

اعتبار اسنادی به عنوان یکی از متداول‌ترین روش‌های پرداخت در تجارت بین‌الملل، امروزه از جایگاه خاصی در معاملات تجاری بین کشورها برخوردار است. در این پروژه در راستای بررسی ماهیت و فرآیند گشایش اعتبار اسنادی و همچنین ابعاد گوناگون این روش، ابتدا به بررسی روش‌های متداول پرداخت در تجارت بین‌الملل پرداخته‌ایم و سپس با تمرکز بر اعتبار اسنادی، مسائل مهم آن از جمله قوانین و مقررات حاکم، عوامل دخیل در اعتبار اسنادی، انواع اعتبار اسنادی، اسناد مختلف در اعتبار اسنادی را مورد بررسی قرار گرفت.

پس از بررسی جامع ابعاد گوناگون اعتبار اسنادی، فرآیند گشایش اعتبار اسنادی در ایران و جهان را تشریح کرده و موردکاوی‌های متعددی را برای توضیح جزئیات این فرآیند ارایه نموده‌ایم. در آخر نیز با توجه به شرایط کنونی کشور ایران، راهکارهای گشایش اعتبار اسنادی در شرایط تحریم را مورد بررسی قرار می گیرد.