irfinance

شما اینجا هستید: خدمات پژوهشی پروژه های پایان یافته

پروژه شناسایی زمینه ها و فرصت های سرمایه گذاری درشهر کرج

نامه الکترونیک چاپ

این پروژه با شهرداری کرج و در راستای شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهر کرج، اجرا گردید. در فازهای اولیه مطالبی راجع به اسناد بالادستی و شناسایی کلی شهر و در مراحل بعدی با مصاحبه و گزارش‌گیری و ... اطلاعاتی از ظرفیت شهر به دست آمد. در نهایت حدود 100 فرصت برتر سرمایه‌گذاری با توجه به شرایط و ویژگی‌های کرج معرفی و شرایط و چارچوب کلی آن معرفی گردید.