irfinance

شما اینجا هستید: خدمات پژوهشی پروژه های پایان یافته

پروژه طراحی و ایجاد پرتال بین المللی فرصت‏های سرمایه‏ گذاری شهری

نامه الکترونیک چاپ

با توجه به نیاز  ضروری شهرداری‌های کشور، جهت معرفی و جذب سرمایه‌های مشارکتی، مذاکراتی با سازمان شهرداری‌ها و دهداری‌های کشور انجام گردید و قرارداد شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کلیه شهرهای کشور با تمرکز بر شهرداری‌های کلانشهر‌ها ایجاد گردید.

در این مسیر پورتالی برای  تسریع و فراگیری این مقوله تعریف شد، تا در آن کلیه موارد یاد شده، همراه ورود به  جذب سرمایه‌گذار در راستای آن ایجاد گردد.