irfinance

شما اینجا هستید: خدمات پژوهشی پروژه های پایان یافته

طراحی ساختارها و فرآیندهای صندوق سرمایه گذاری خطر پذیر توسعه صادرات و فناوری شریف

نامه الکترونیک چاپ

شكل‌گيري و رشد شركتهاي كوچك و متوسط اندازه (SMEs) به عنوان يكي از مهم‌ترين عوامل رشد اقتصادي شناخته مي‌شود. دستيابي به سرمايه اغلب به عنوان شرطی حياتي براي توانمند كردن SMEsها و شركت‌هاي نوپاي در حال رشد برای دستیابی به فرصت‌هاي رشد تلقي مي‌شود.

شرکتهای سرمایه گذاری خطرپذیر غالبا در شرکتهای نوپا که توان بالقوه ای در نوآوری و رشد دارند، سرمایه گذاری می کنند. این شرکتها در توسعه بخشهایی نظیر کامپیوتر، بیوتکنولوژی و صنایع مخابرات نقش موثری ایفا نموده اند. سرمایه گذاری خطرپذیر از زير مجموعه‌هاي سرمایه گذاری ریسکی بوده كه در آن سرمایه گذار با پذیرفتن ریسک مشارکت در شرکت، در سود یا زیان احتمالی آتی آن شریک می شود. این پژوهش با هدف تبیین جايگاه سرمايه‌گذاري خطرپذير در حوزه مالي، به بررسی فرايند تصميم گيري در سرمايه گذاري خطر پذير و ساختار مناسب آن مي پردازد. در ادامه با تشریح مراحل سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر در یک طرح، به معرفی ریسک های هر مرحله پرداخته و نحوه کنترل و کاهش این ریسک را مورد بررسی قرار می دهد.

این مراحل شامل مرحله قبل از عقد قرارداد که خود در برگیرنده شناسایی، غربالگري، بررسي موشكافانه(وارسی) است، مرحله ارزشگذاری و انعقاد قرارداد، مرحله بعد از عقد قرارداد و مرحله خروج می شود.