irfinance

شما اینجا هستید: خدمات ترویجی نشست های تخصصی

اردیبهشت 96 - نشست تخصصی معرفی صندوق کالایی با پشتوانه طلا و فرصتهای سرمایه گذاری در آن

نامه الکترونیک چاپ

GOLD-sb

brochure icon-mbrochure icon-1                                            register icon


مقدمه:
این نشست به منظور آشنایی با صندوقهای کالایی و کارکردهای آنها به همراه معرفی اولین صندوق کالایی با دارایی پایه طلا برگزار میشود. هدف اصلی این نشست تخصصی ارائه یک فرصت جدید برای سرمایه گذاری به همراه آشنایی با مکانیسم سرمایه گذاری آن و مدیریت پرتفو در این اینگونه صندوقها است.
 
 
مخاطبين:
 
1- مدیران سرمایه گذاری شرکتهای حقوقی (شرکتهای سرمایه گذاری و مشاور سرمایه گذاری و شرکتهای بیمه)
 
         مزیت های برجسته:
         متنوع سازی سرمایه گذاری به منظور پوشش ریسک های تورم، ارز، سیاسی و ...
         برخورداری از معافیت مالیاتی
         هزینه معاملاتی کم
         قابلیت وثیقه گذاری جهت اخذ وام
         فراهم کردن امکان Swap طلا با واحدهای صندوق جهت پوشش ریسک های نگهداری سکه طلا و ... (مخصوص شرکت های بیمه ای)
 
2- مدیران سرمایه گذاری شرکتهای تولیدی و بازرگانی واردکننده و صادرکننده
 
         مزیت های برجسته:
        پوشش ریسک ارز
        ایجاد سپر مالیاتی در مقایسه با تعرفه مالیات معاملات ارزی
        هزینه معاملاتی پایین
        اسپرد کم در خرید و فروش واحدها
 
3- مدیران سرمایه گذاری بانکها و موسسات مالی و اعتباری
 
        مزیت های برجسته:
        متنوع سازی سبد پیشنهادی سرمایه گذاری به مشتریان جهت پوشش ریسک های تورم، ارز، سیاسی و ...
        برخورداری از معافیت مالیاتی
        هزینه معاملاتی کم
        قابلیت وثیقه گذاری جهت اخذ وام
        تکمیل سبد مدیریت ثروت مشتریان بانک

 

زمان برگزاری: 

سه شنبه 26اردیبهشت 1396 / ساعت 14:00 الی 16:30

 

میزان سرمایه گذاری: 

حضور در این نشست تخصصی بصورت رایگان (با ظرفیت محدود) میباشد.