irfinance

شما اینجا هستید: خدمات ترویجی کنفرانس ها کنفرانس های برگزار شده

نشست تخصصي تحولات مورد نياز در سيستم هاي تامين منابع مالي پروژه های بخش آب و آبفا

نامه الکترونیک چاپ

محورهای نشست:

  - بررسي نقش دستگاه های متولی در جلب مشارکت نظام بانکی و ايجاد فرصت هاي حضور آن در پروژه هاي آب و انرژی

  - بررسي استفاده مناسب از منابع بانک جهاني، توسعه اسلامي، خطوط اعتباري و سایر منابع بین المللی

  - بررسی چگونگی کاهش ریسک و توسعه مشارکت بخش خصوصی در پروژه های آب و انرژی

  - امکان سنجی و بررسي فرآیند واگذاري شرکت هاي آب و فاضلاب روستايي و شهری به دهیاری ها و شهرداری ها

  - بررسی و امکان پذیری کاربرد الگوها، ابزارها و شیوه های نوین مالی در تامین مالی پروژه های حوزه آب و انرژی

   (شرکت هاي مادر تخصصي، نيروگاه ها، شبكه هاي آبياري و زهكشي و ...)

  - ارزیابی توان بودجه های دولتی در پیشبرد سرمایه گذاری های حوزه آب و انرژی و بررسی نقش بهینه دولت

  - بررسي فرصت هاي سرمايه گذاري مشترک در بخش آب و انرژی کشور

  - بررسي نمونه هاي موفق جهاني و ايراني مدل هاي تامين مالي صنعت آب و انرژی

  - بررسي استفاده از منابع آب براي صنعت توريسم با طرح هاي تجاري مناسب

ردیف

سخنران

(سمت)

موضوع

سخنرانی

فایل ارائه شده

متن سخنرانی

1

مهندس محمد حاج رسوليها
(مدير كل دفتر مهندسي و معيارهاي فني آب و آبفا وزارت نیرو و دبیر پانل)

طرح موضوع- چالشها و فرصتهاي سرمايه‏ گذاري و تامين منابع مالي براي پروژه‏ هاي آب و آبفا و ارائه استراتژي‏هاي وزارت نيرو در برنامه پنجم توسعه کشور در اين خصوص و ارائه تجربه مدل BOT در پروژه نيروگاه خدا آفرين

alpha

alpha

2

دکتر امیر بهداد سلامی
(نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر تامین سرمایه کارگزاری آگاه)

تحولات مورد نياز براي نقش بانک ها و ابزارهاي مالي در تامين مالي پروژه هاي آب و آبفا در مدل‏هاي BOO , BOT

alpha

alpha

3

مهندس رضا پیرودین
(مدیرعامل شرکت ژیان)

ديدگاه‏ هاي شرکت‏ هاي خصوصي در استفاده از مدل‏ هاي واگذاري در صنعت آب و آبفا

alpha

alpha

4

مهندس سید محمدرضا کشفي

(مدير دفتر تجهيز منابع شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور)

ارائه تجربه طرح آب شيرين کن‏هاي سراسر کشور با استفاده از مدل‏هاي BOO , BOT و ارائه راهکارهاي مناسب جهت استفاده از اين مدل‏ها در صنعت آبفا

alpha

alpha

5

مهندس فرشید سليماني

(مدير دفتر تجهز منابع مالي شرکت مديريت منابع آب)

خريد تضميني آب از سرمايه‏ گذاران بخش غيردولتي در صنعت آب

alpha

alpha

6

دکتر اقبال شاکری

(عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

ارزيابي متدولوژي پیشنهادی پروژه پژوهشی نحوه مناسب اجرای مدل BOO و BOT در صنعت آب

alpha

alpha