irfinance

شما اینجا هستید: خدمات ترویجی کنفرانس ها کنفرانس های برگزار شده

نشستهای تخصصی

نامه الکترونیک چاپ PDF
 نشست تخصصي "تامين مالي صنعت گردشگري:


صنعت گردشگري هم اکنون در دنيا به عنوان يکي از صنايع برتر و ارز آور و رو به توسعه براي همه کشورهاي جهان شناخته مي شود. در همين راستا کشورها براي جذب گردشگر اقدام به سرمايه گذاري هاي زيرساختي فراواني در اين حوزه نموده اند.  بر اساس برآورد سازمان جهاني گردشگري طي 20 سال آينده بيش از سه تريليون دلار بر روي صنعت گردشگري و زيرساخت هاي پشتيبان آن فقط در خاورميانه هزينه خواهد شد و همچنين براورد نموده است که به طورمتوسط براي هر گردشگر نياز به 20 دلار سرمايه گذاري مستقيم براي استفاده بهينه از توانمندي گردشگري نياز مي باشد.

لذا صنعت گردشگري در کشور ايران براي دستيابي به جايگاه واقعي خود با توجه به دارا بودن پتانسيل هاي طبيعي و تاريخي درخور توجه از يک بعد نيازمند سرمايه گذاري هاي عظيم در زيرساختهاي گردشگري و از بعد ديگر نيازمند سرمايه گذاري در پروژه هاي مشخص مي باشد. همه اين سرمايه گذاري ها نيازمند استفاده از توانمندي هاي بازارهاي پول و سرمايه براي طراحي الگوها، ابزارها و نهادهاي مالي براي تامين مالي زيرساخت ها و پروژه ها مي باشد. در همين راستا و به منظور تعامل هر چه بيشتر با کارشناسان و صاحبنظران مرتبط، يک نشست تخصصي با همکاري سازمان ميراث فرهنگي، صنایع دستی و گردشگري طراحي و برنامه ريزي گرديده است.

این نشست نیم روزه در تاریخ 11 اسفندماه 1388 برگزار خواهد شد.

محورهاي کلیدی نشست تخصصی:

- کارکرد ابزارها، نهادها و شيوه‌هاي نوين مالي در تأمين مالي پروژه‌هاي صنعت گردشگري

- الگوها و شيوه‌هاي مشارکت و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در صنعت گردشگري

- جايگاه صنعت گردشگري در رشد و توسعه اقتصادي کشورها

- آسيب­ شناسي توسعه صنعت گردشگري در کشور با رويکرد مالي

- نقش و جايگاه دولت‌هاي مرکزي و محلي در تأمين مالي و سرمايه‌گذاري صنعت گردشگري

جهت دریافت فایل قابل پرینت اینجا را کلیک کنید.


نشست تخصصي "بانکداري اسلامي و کارکرد آن در توسعه تامين مالي اسلامي: 


همزمان با رشد بازار اقتصاد اسلامي در کشورهاي اسلامي و کشورهاي غربي، بسياري از بانک ها تلاش مي‌کنند خدمات مالي و اقتصادي خود را با موازين شريعت اسلام همسان کنند تا علاوه بر جذب مشتريان بيشتر بتوانند سهمي از اين بازار درحال رشد را به خود اختصاص دهند. لذا هم اکنون بانکداري اسلامي به پديده اي در حال رشد تبديل شده و سهم بزرگي از بازار اقتصاد کشورهاي حوزه خليج فارس را در اختيار گرفته است. به موازات افزايش درخواست بانک ها به منظور پيوستن به بازار مالي در حال توسعه اسلامي، بانکداري اسلامي نيز در سراسر جهان گسترش مي يابد و اين امر استفاده از تسهيلات بانکي و قوانين مالي شرع اسلام را آسان کرده است .

در ايران نيز طي سه دهه اخير فعالیت های زیادی در اين زمينه به انجام رسيده است اما به زعم اکثر کارشناسان سيستم بانکداري کشور تا رسيدن به چارچوب و استانداردهاي منطبق با اصول اسلامي فاصله هايي دارد. همچنين با توسعه روز افزون نظام بانکي دنيا که مبتني بر طراحي ابزارهاي نوين مالي، بانکداري الکترونيک، ابزارهاي مديريت ريسک و... براي نظام بانکداري اسلامي در کشور سوالاتي شکل گرفته است که پاسخگويي به اين سوالات و تدوين استانداردها و رويه هاي بانکداري اسلامي نيازمند کنکاش هاي دقيق علمي و تحقيقاتي مي باشد.

در همين راستا يک نشست تخصصي با حضور مديران، مسئولان و صاحبنظران بانکداري اسلامي کشور و با همکاري بانک سرمايه به منظور بررسی راهکارهای توسعه بانکداری اسلامی در کشور و ملزومات آن، طراحي و به اجرا خواهد رسيد.

این نشست نیم روزه در تاریخ 11 اسفندماه 1388 برگزار خواهد شد.

محورهاي کلیدی نشست تخصصي:

-           بانکداري اسلامي؛ بانکداري سنتي و ابزارهاي نوين تامين مالي

-           ساختارها و رويه هاي بانکداري اسلامي متناسب با شرايط روز نظام مالي

-           بانکداري اسلامي و بحران هاي مالي

-           پيش نيازها و بسترهاي اجراي بانکداري اسلامي در نظام هاي مالي

-           تجارب موفق نظام بانکي کشور در پياده سازي ابزارهاي نوين تامين مالي اسلامي

جهت دریافت فایل قابل پرینت اینجا را کلیک کنید.


سمینار تخصصی " چالش‌هاي تأمين مالي و شناخت فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در بافت‌هاي فرسوده شهري:


امروزه موضوع بافت های شهری هرچند به عنوان یک تهدید جدی مطرح است اما دولت های محلی در تلاشند به چشم فرصت به آن نگاه کنند. در این ارتباط شهرداری های کلان شهرهای کشور موضوع بهسازی و نوسازی بافت فرسوده کشور را با جدیت دنبال می کنند که از آن جمله می توان به شهرهای تهران، شیراز، تبریز، اصفهان، مشهد، قزوین و کرج اشاره نمود.

يكي از عمده ترين معضلات مداخله و نوسازي در بافت هاي فرسوده، كمبود منابع مورد نياز جهت نوسازي و بهسازي اين مناطق است. منابع مالي بخش دولتي و عمومي عملاً توان پاسخگويي به نيازهاي مالي طرح هاي تعريف شده در اين بافت ها را نداشته و اتكاء كامل به اين منابع مالي عملاً نوسازي اين بافت ها را از نظر زماني با تأخير مواجه مي سازد. بنابراين بهترين رويكرد در چنين شرايطي تلاش در جهت جذب منابع مالي بخش خصوصي و طراحي الگوها و ابزارهايي براي استفاده از توانمندي هاي نوين بازار پول و بازار سرمايه در اين بافت ها مي باشد.

در همين راستا و با توجه به اهميت موضوع تأمين منابع مالي و استفاده از سازوکارهاي نظام مالي و همچنين ضرورت توجه به رويکرد سرمايه‌گذاري بخش خصوصي جهت پيشبرد اهداف نوسازي و بهسازي بافت‌هاي فرسوده درکشور، دانشگاه صنعتي شريف با همکاري سازمان نوسازي شهر تهران و مشارکت شرکت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري، سمينار تخصصي يک روزه با موضوع "بررسي چالش‌هاي تأمين مالي و شناخت فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در بافت‌هاي فرسوده شهري" در روز سوم "دومين کنفرانس بين‌المللي توسعه نظام تأمين مالي در ايران" را برنامه‌ريزي نموده است.

محورهاي کليدي سمینار:

- ابزارها، نهادها و شيوه‌هاي نوين مالي در تأمين مالي پروژه‌هاي نوسازي و بهسازي بافت فرسوده

- فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در بافت‌هاي فرسوده شهري

- الگوها و شيوه‌هاي مشارکت و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در نوسازي و بهسازي بافت فرسوده

- نقش و جايگاه دولت‌هاي مرکزي و محلي در تأمين مالي و سرمايه‌گذاري در بافت‌هاي فرسوده شهري

- تجربيات داخلي و بين‌المللي در تأمين مالي و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در نوسازي و بهسازي بافت‌هاي فرسوده شهري (مطالعه موردي)

جهت دریافت فایل قابل پرینت اینجا را کلیک کنید.


 برنامه زمانبندی:

 

 

بازگشت