irfinance

شما اینجا هستید: تقویم برنامه ها

دی 95 - اصول ارزیابی اقتصادی طرح های سرمایه گذاری

نامه الکترونیک چاپ

اصول ارزیابی اقتصادی طرح های سرمایه گذاری

25 الی 27 دیماه 1395  /  24 ساعت  /  8:00 الی 16:00

brochure icon-2 brochure icon-mbrochure icon-1                           register icon

group logo-small

 
اهميت موضوع
 
ارزيابی مالی - اقتصادی پروژه از مهمترين رکنهای تصميم گيری در مورد مطلوبيت و يا عدم مطلوبيت انجام آن پروژه و يا معياری جهت مقايسه دو يا چند پروژه با يکديگر میباشد. فرمولها و روشهای معمول در اقتصاد مهندسی از جمله روش‌های ریاضی برای ساده کردن مقایسه اقتصادی پروژه‌هاست که مدیران از آن درتصـمیم‌گیری جهت انتخاب پروژه‌های مناسب استفاده می‌کنند. لذا لزوم آشنايي کارشناسان و تصميم گيران شرکت های مختلف با تکنيکهای ارزيابی و انتخاب پروژه ها امری ضروری مينمايد. هدف از اين دوره آموزشی، آشنایی شرکت کنندگان با مفاهیم اقتصاد مهندسی در ارتباط با ارزيابی اقتصادی پروژه هاست و در آن از به روزترین منابع بین المللی (ازجمله کتابهای موسسه CFA جهت تدریس استفاده خواهد شد. ضمناً مثالهای کاربردی در قالب استفاده از نرم افزار اکسل نیز در این دوره ارائه خواهد شد.

 
مخاطبین
 
مدیران و کارشناسان:
·        بانکها و موسسات مالی و اعتباری
·        شهرداری ها (اداره سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی)
·        شرکتهای تامین سرمایه
·        شرکتهای سرمایه گذاری
·        کارگزاران ارزیاب شرکتهای دانش بنیان
·        شرکتهای لیزینگ
·        شرکتهای مشاور مالی
·        مدیران پروژه (شرکتهای فنی - مهندسی)
و دانشجویان رشته های مدیریت مالی و اقتصاد و حسابداری

 
ارائه کننده: دکتر ونکی 
 
 
تحصيلات:
 
كارشناسی ارشد فاينانس London Business School در سال 1386 
کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه تهران 1377 – 1375 
کارشناسی علوم اقتصادی (اقتصاد بازرگانی) دانشگاه تهران 1375 – 1371
  
دوره هاي تخصصي:
 
کاربرد نرم افزار کامفار در فرآيند ارزيابي طرح هاي سرمايه گذاري، دوره مقدماتي و پيشرفته، اتريش، سازمان توسعه صنعتي ملل متحد
 
فعالیت های آموزشی:
 
برگزاري متعدد دوره هاي آموزشي کاربرد نرم افزار کامفار، مدلسازي مالي با استفاده از نرم افزار اکسل، اصول ارزیابی اقتصادی طرح های سرمایه گذاری و دوره آمادگي آزمون CFA با همکاری گروه مالی و سرمایه گذاری شریف بصورت عمومی و درون سازمانی در شرکتهای مختلف (به مدت 8 سال) از جمله: 
 
·        شرکت بورس (چندين دوره) 
·        تامین سرمایه بانک ملت (چندين دوره) 
·        تامین سرمایه آرمان (چندين دوره) 
·        تامین سرمایه امین (چندين دوره) 
·        تامین سرمایه امید (چندين دوره) 
·        بانک ملت (چندين دوره) 
·        بانک اقتصاد نوین 
·        صندوق توسعه ملی 
·        شرکت ملی صادرات گاز ایران 
·        شرکت سابیر 
·        شرکت تدبیرگران بهساز ملت (چندین دوره)
·        شرکت بیمه ایران
·        شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی
 
 
سرفصل های دوره
 
·        مقدمه 
·        امكانسنجی، تعاريف و فرايند انجام 
·        ارزش حال، نحوه محاسبه 
·        آشنايي با معيارهاي ارزيابي طرح های سرمايه گذاری،خالص ارزش حال، نرخ بازده داخلي و... 
·        آشنايي با صورت هاي مالي پيش بيني شده و نحوه استخراج آنها  (Pro-Forma Financial Statements) 
·        آشنايي با جريانات نقدي آزاد بنگاه و صاحبان سرمايه 
·        مقدمه ای بر ريسک، بازده و نرخ هزينه فرصت 
·        نرخ هزينه فرصت، تعاريف و نحوه استخراج 
·        اجزاي تشكيل دهنده متوسط وزني هزينه فرصت سرمايه، نحوه محاسبه وزن و قيمت هر يك از آنها 
·        استفاده از بدهي در فرايند تامين مالي يك طرح سرمايه گذاری، تعيين ساختار بهينه تامين مالي 
·        خالص ارزش حال بنگاه و خالص ارزش حال سرمايه، تعاريف و ارتباطات 
·        مقايسه و اولويت بندي طرح هاي سرمايه گذاري 
·        همراه با مثال های کاربردی در نرم افزار Excel 
 
 
هزینه ثبت نام:  6/900/000 ریال 
 
 
نحوه ثبت نام:
 
متقاضیان می توانند هزینه ثبت نام را به حساب 6949619553 نزد بانک ملت با شناسه واریز 12345/01 به نام مدیریت آموزش های آزاد دانشگاه صنعتی شریف واریز و فیش پرداختی را به همراه فرم ثبت نام، به دبیرخانه فکس نمایند.

 

Osoul-11-94-nazarsanji