تماس با ما:    
 

آشنایی با قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

۱۳ و ۱۴ تیرماه ۱۳۹۷ / ۱۶ ساعت


    


مقدمه:

طبق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی در صورتیکه کار بصورت مقاطعه کاری به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار شود، مشمول قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی قرار می‌گیرد و تکالیف و مسئولیت‌هایی هم برای کارفرمایان (واگذارنده کار) و هم پیمانکاران (گیرندگان کار) مترتب می‌گردد.

از سوی دیگر درآمدهای ناشی از قراردادهای پیمانکاری بخشی از منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی را تشکیل می‌دهد که با توجه با اینکه خدمات سازمان تامین اجتماعی به مشتریان خود (بیمه شده، مستمری‌بگیر) نظیر پرداخت مستمری، خدمات درمانی، از محل منابع درآمدی آن از جمله درآمدهای حاصل از قراردادهای پیمانکاری صورت می‌گیرد، این سازمان حساسیت زیادی به وصول به موقع این درآمدها برای پاسخگویی مناسب و به موقع تعهدات خود، دارد و از این رو در قوانین و مقررات خود حساسیت‌های لازم در این زمینه را مبذول داشته است.

عدم آگاهی کارفرمایان (واگذارندگان کار) و پیمانکارن (گیرندگاه کار) از این قوانین و مقررات که معمولا این عدم آگاهی با خسارات مالی برای کارفرمایان (واگذارندگان کار) و پیمانکارن (گیرندگاه کار) همراه است، باعث بروز مشکلاتی برای کارفرمایان (واگذارندگان کار) و پیمانکارن (گیرندگاه کار) و متعاقب آن ایجاد نارضایتی از سازمان و جوی منفی علیه آن می‌شود.

دوره “آشنایی با قراردادهای پیمانکاری در قوانین سازمان تأمین اجتماعی” به منظور آشنائی کارفرمایان (واگذارندگان کار) و پیمانکارن (گیرندگاه کار) با قوانین و مقررات ناظر بر قراردادهای پیمانکاری و نیز تکالیف و حقوق خود در این زمینه  طراحی شده است.

علاوه بر از آنجا که پیمانکاران نقش کارفرما را در مقابل کارکنان خود به عهده دارند و طبق قانون تامین اجتماعی ایفای این نقش متضمن تکالیف و مسئولیت‌هایی برای آنان است که عدم اطلاع از انها متضمن خسارات مالی برای آنها است، در کنار مسائل مربوط به پیمان‌ها، در این دوره مسایل مربوط به تکالیف و نیز مسئولیت‌های پیمانکاران در نقش یک کارفرمایان در برابر سازمان تامین اجتماعی و کارکنان خود، حسب قوانین و مقررات موجود سازمان تامین اجتماعی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.


اهداف:

 • آشنائی مخاطبین با تکالیف و تعهدات پیمانکاران در قبال سازمان تامین اجتـماعی
 • آشنائی مخاطبین با قوانین و مقررات ناظر بر فرآیند و چگونگی ارتباط پیمانکاران با سازمان تامین اجتماعی
 • آشنائی مخاطبین با قوانین و مقررات ناظر بر قراردادهای پیمانکاری درسازمان تامین اجتماعی
 • آشنائی مخاطبان با قوانین و مقررات ناظر بر روابط کارفرمایان با سازمان تامین اجتماعی

مخاطبان:

 • واگذارندگان کار شامل مدیران و کارکنان سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌ها و کارگاه‌های دولتی و خصوصی
 • گیرندگان کار شامل پیمانکاران و مقاطعه کاران پروژه‌های عمرانی و غیر عمرانی
 • سازمان‌ها و موسسات دولتی

مدرس: دکتر محسن ریاضی

تحصیلات:

 • کارشناسی اقتصاد نظری از دانشگاه اصفهان در سال (۱۳۷۷-۱۳۷۳)
 • کارشناسی‌ارشد اقتصاد انرژی و بازاریابی از دانشگاه تهران (۱۳۷۹ – ۱۳۷۷)
 • دکتری اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس (۱۳۹۲ – ۱۳۸۸)

فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی:

 • تدریس دروس مختلف اقتصاد در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی خصوصی
 • تدرس دوره‌های برنامه‌ریزی در واحدهای اجرائی سازمان
 • همکاری با موسسات مختلف پژوهشی کشور بعنوان همکار و پژوهشگر
 • انجام طرح‌های پژوهشی مختلف در حوزه‌های تامین اجتماعی و حوزه‌های مختلف اقتصاد (انرژِی، مسکن، کشاورزی، برنامه‌ریزی منطقه‌ای، یارانه‌ها، خصوصی‌سازی، شهرداری، طرح‌های جامع شهری و …)
 • ارائه مقاله و سخنرانی در همایش‌های و سمینارهای مختلف کشوری و بین‌المللی
 • برگزاری دوره‌های آموزشی مرتبط با سازمان تامین اجتماعی (ویژه کارفرمایان، و بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران)

سابقه اجرایی:

 • معاون دفتر برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی سازمان مرکزی تامین اجتماعی

سرفصل‌ها:

الف) مباحث تخصصی مرتبط با پیمان‌ها:

 • جایگاه مقوله پیمان‌ها در قوانین و مقررات تامین اجتماعی
 • روابط حقوقی در قراردادهای پیمان
 • تکالیف پیمانکاران در قوانین و مقررات تامین اجتماعی
 • حقوق پیمانکاران در قوانین و مقررات تامین اجتماعی
 • طبقه‌بندی پیمان‌ها بر اساس روش انجام موضوع قرارداد توسط پیمانکار
 • تشریح بخشنامه‌های مربوط به پیمانکاران
 • حق بیمه قراردادهای پیمانکاری عمرانی
 • حق بیمه قراردادهای پیمانکاری غیر عمرانی
 • حالات خاص قراردادهای غیر عمرانی و حق بیمه آنها
 • موارد استثناء از پرداخت حق بیمه پیمان‌ها
 • بررسی آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص حق بیمه قراردادهای پیمانکاری
 • مرجع دریافت حق بیمه پیمان‌ها
 • نحوه اعتراض به حق بیمه پیمان‌ها
 • ضمانت اجرایی عدم پرداخت حق بیمه پیمان‌ها
 • ضمانت اجرایی کیفری و حقوقی عدم پرداخت حق بیمه پیمان‌ها
 • نحوه وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی از پیمانکاران
 • رویه پرداخت حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری
 • تکالیف پیمانکاران در خصوص اصول ایمنی و فنی کارگاه
 • تکالیف و اقدامات پیمانکاران پس از وقوع حادثه یا ابتلا به بیماری
 • مسئولیت پیمانکار در قبال بروز بیماری حرفه‌ای یا حادثه ناشی از کار
 • چگونگی بیمه شدن پیمانکار و افراد تحت پوشش
 • مراحل گرفتن مفاصا حساب شرکت های پیمانکاری از سازمان تامین اجتماعی
 • آثار صدور مفاصا حساب برای کارفرما، پیمانکار و سازمان تامین اجتماعی
 • نحوه بازرسی سازمان تامین اجتماعی از کارگاه‌های پیمانکاری
 • ضمانت‌ها در قراردادهای پیمان کاری
 • میزان تعهدات کارفرما در خصوص بدهی‌های پیمان کاران

ب) مباحث مرتبط با کارفرمایی:

 • کانال‌های ارتباطی کارفرمایان با سازمان تامین اجتماعی
 • انواع بیمه شده در سازمان تامین اجتماعی و نحوه تحت پوشش قرار گرفتن پیمانکاران (کارفرمایان)
 • مسئولیت کارفرما در پرداخت حق بیمه
 • انواع بدهی پیمانکارن (کارفرمایان) به سازمان تامین اجتماعی
 • نحوه تقسیط بدهی کارفرمایان
 • تکالیف پیمانکاران (کارفرمایان) در خصوص معاینات پیش از استخدام کارکنان
 • مهلت ارسال لیست مزد و حقوق
 • ضمانت اجرایی عدم تنظیم و ارسال لیست
 • مهلت پرداخت حق بیمه
 • ضمانت اجرایی عدم پرداخت حق بیمه
 • چگونگی رسیدگی به اعتراض کارفرمایان در سازمان تامین اجتماعی
 • فرآیند وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی از کارفرمایان
 • تکالیف کارفرمایان در بازنشسته نمودن بیمه شدگان
 • نحوه بکارگیری بازنشستگان توسط کارفرمایان
 • نام نویسی و ترک کار بیمه شدگان در لیست حق بیمه توسط کارفرمایان
 • چگونگی ثبت ایام بیماری، بارداری بیمه شدگان در لیست‌های ارسالی به سازمان تامین اجتماعی
 • ماخذ کسر حق بیمه (موارد مشمول کسر حق بیمه)
 • معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما
 • بیمه بیکاری
 • چگونگی بکارگیری نیروی کار خارجی توسط کارفرمایان (بیمه اتباع بیگانه)

میزان سرمایه‌گذاری:  ۵/۵۰۰/۰۰۰ ریال  –  خالص (پس از کسر کلیه کسورات قانونی)

متقاضیان می‌توانند هزینه ثبت‌نام را به حساب ۶۹۴۹۶۱۹۵۵۳ بانک ملت با شناسه واریز ۱۲۳۴۵/۰۱ به نام مدیریت آموزش‌های آزاد دانشگاه صنعتی شریف واریز و فیش پرداختی را به همراه فرم ثبت‌نام، به دبیرخانه فکس نمایید.

تلفن: ۴-۶۶۰۸۶۷۷۱-۰۲۱    نمابر: ۶۶۰۲۴۶۸۱-۰۲۱


شرایط انصراف و عودت وجه:

 • تا ۱۰ روز قبل از شروع دوره، با کسر ۲۵% از مبلغ ثبت‌نام و پس از تاریخ مذکور، تنها با معرفیِ فرد جایگزین، امکانپذیر خواهد بود.
دوره محدود
 • خصوصی
 • 10 روز
0 دانشجو ثبت نام کرد

  تماس با ما

  تهران، خیابان آزادی، روبروی استاد معین، بلوار شهید اکبری، بلوار شهید صالحی، کوچه گلستان، پلاک ۱۱

  کد پستی: ۱۴۵۹۹۸۳۴۱۶     تلفن: ۴-۶۶۰۸۶۷۷۱-۰۲۱

  نمابر: ۶۶۰۲۴۶۸۱-۰۲۱

  عضویت در خبرنامه

  top
  کلیه حقوق این وب سایت برای گروه مالی و سرمایه گذاری شریف محفوظ است.