irfinance

شما اینجا هستید: صفحه اصلی

ثبت نام آنلاین
فرم ثبت نام آنلاین:
سازمان / شرکت:
سمت:
تلفن تماس:
دورنگار:
پست الکترونیک:
نشانی:
کد پستی:
مشخصات فرد اول:
نام و نام خانوادگی: *
Full Name: *
مدرک تحصیلی:
رشته تحصیلی:
پست الکترونیک: *
تلفن همراه: *
ثبت نام در *


شرایط انصراف و عودت وجه :
الف : تا 10 روز قبل از برگزاری دوره با کسر 25% از هزینه ثبت نام.
ب : پس از تاریخ مذکور ، تنها با معرفی فرد جایگزین امکان پذیر خواهد بود .
*


لطفاً پس از پرداخت وجه از درگاه پرداخت دانشگاه شریف شناسه پرداخت را یادداشت نموده و در فرم ثبت نام وارد و بر روی گزینه ارسال کلیک نمایید .
شناسه پرداخت: *