irfinance

شما اینجا هستید: صفحه اصلی

ثبت نام
فرم ثبت نام آنلاین:
سازمان / شرکت:
سمت:
تلفن تماس:
دورنگار:
پست الکترونیک:
نشانی:
کد پستی:
مشخصات فرد اول:
نام و نام خانوادگی: *
Full Name: *
مدرک تحصیلی:
رشته تحصیلی:
پست الکترونیک: *
تلفن همراه: *
ثبت نام در *اینجانب صحت اطلاعات وارده را تصدیق می نمایم.
نحوه پرداخت وجـه:
1. پرداخت از طریق حضور در بانک (به حساب 6949619553 نزد بانک ملت با شناسه واریز 12345/01 به نام مدیریت آموزش های آزاد دانشگاه صنعتی شریف) و ارسال فیش واریزی
تصویر فیش واریزی؛ حداکثر 300 کیلوبایت (فرمتهای png و jpg و gif)
*
2- پرداخت Online (پس از پرداخت؛ تصویر فیش واریزی را در قسمت بالا الصاق و شناسه پرداخت را در پایین وارد نمایید.)


شناسه پرداخت: