irfinance

شما اینجا هستید: صفحه اصلی

تیر 90 - سمینار تخصصی تامين مالي کارآفريني

نامه الکترونیک چاپ
karafariniB2 
 

 نمایش بروشور

فرم ثبت نام

مقدمه و ضرورت برگزاري سمينار
تامین مالی فعالیت های کارآفرینی یکی از مهمترین و اساسی ترین دغدغه های شرکت دانش بنیان و نوآور جهت دستیابی به اهداف و توسعه کسب و کار می باشد. در این راستا از یک طرف تنوع زمینه های فعالیت  شرکت ها و متفاوت بودن مقیاس و حجم منابع مالی مورد نیاز آنها و از طرف دیگر ریسک پذیری شرکت ها و موسسات سرمایه گذار و تامین کننده مالی، پیچیدگی های این موضوع را دو چندان می کند.
با توجه به تغييراتي که در سطوح مختلف فناوري هاي نوين کشور ايجاد شده و کشور را حداقل در منطقه خاورميانه از نظر استعدادهاي برتر، ممتاز و شايسته ساخته است؛ ضرورت بازبيني مجدد در سيستم هاي متنوع تأمين مالي کارآفريني و حمايت از طرح هاي مفيد و پربازده کاملاً ضروری به نظر می رسد. دلايل زيادي مبني بر ضرورت تعريف ساختاري سازمان يافته و نظام مند در براي الگوسازي در حيطه سرمايه گذاري و رشد ايده هاي نوين و طرح هاي برجسته وجود دارد. یکی از این ابزارها، توسعه و به کارگيري سرمايه گذاري خطر پذير به عنوان روشي آزمون شده در کشورهاي توسعه يافته براي تامين مالي شرکت هاي نوآور و نوپا می باشدبررسي فرآيند اين سرمايه گذاري در جهان و درس گرفتن از اشتباهات و استفاده از تجربيات و ابزارهاي معمول آن بسیار مناسب است. البته هر فرآيند وارداتي حتي سرمايه گذاري خطر پذير خصوصاً در بخش حقوقي و قراردادهاي آن در کشور بايد مورد بازبيني و بومي سازي قرار گيرد و بايستي الگوي داخلي را براي اين نوع از سرمايه گذاري طراحي و توسعه داده شود.
در اين سمينار تخصصی سعي بر آن است تا با مرور تئوري ها، روش ها و مفاهيم تامين مالي كارآفريني، کارکرد صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر از منظر شناسايي، ارزيابي و مديريت ريسک طرح های شرکت های دانش بنیان و نحوه مشارکت در آنها مورد بررسی قرار گیرد.

مخاطبين دوره

  • پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری
  • صندوق های فعال در حوزه سرمایه گذاری
  • صندوق هاي پژوهش و فناوری و سرمایه گذاری خطرپذیر
  • نهادهای مالی و اعتباری فعال در سرمایه گذاری و تامین مالی شرکت های دانش بنیان
  • وزارتخانه ها و سازمان های مرتبط

نحوه برگزاري

  • بخش اول: ارائه استاد دوره به زبان انگلیسی (همراه با ترجمه همزمان)
  • بخش دوم: برگزاری پانل تخصصی (با حضور اساتيد دانشگاهي و کارآفرينان و مديران صندوق هاي سرمايه گذاری خطرپذیر)

 

kar_afarini-TITR-EN

 

عناوين و سرفصل‌هاي سمينار                                                                          (Seminar overview/syllabus)

Funding new ventures
        Sources of new venture funding
        All money is not equal
        Maintaining control: The entrepreneur’s decision
        Managing investor relationships
Evaluating new ventures
        Financials
        Management
        Market
        Product
        Investor/Entrepreneur-specific
The venture funding process
        Decision making strategies
        Screening and evaluation
        Due diligence
        Deal structuring
Financial statements
        Budgeting and projections
        Evaluating key ratios
        Scenario analysis
        Valuation methods
Venture growth decisions
        Financing growth
        Objective setting
        Exit and harvest strategies
How venture capital works
        Processes and staffing
        Investment strategies
        Active versus passive investments
        Challenges for venture capitalists

..........................................

JEFFREY_S._PETTY

..........................................

رزومه استاد

..........................................

SUMMERY
He has been working with entrepreneurial organizations for over fifteen years and has participated in all phases of new venture development ranging from concept development to exit. His current research is focused on entrepreneurship and entrepreneurial finance and consulting work includes business strategy and entrepreneurial finance for start-ups, SMEs, and international corporations operating throughout Australasia, Europe, the Middle East, and North America.

EDUCATION
University of Lausanne
- Doctorate in Management - Entrepreneurship and venture capital decision making
Thunderbird School of Global Management
- Master of Business Administration in International Management (with Honors)
University of the State of New York
- Bachelor of Science, Liberal Arts

 RESEARCH INTERESTS
Entrepreneurship, entrepreneurial finance, managerial decision making, strategic management

 PUBLICATIONS and BEST PAPER PROCEEDINGS
Petty, J.S. & Gruber, M. (2011). “In Pursuit of the Real Deal": A Longitudinal Study of VC Decision Making. Journal of Business Venturing 26(2):172-188.
Petty, J.S. & Gruber, M. (2009). “This deal is dead!”: A Longitudinal Study of VC Decision Making. Frontiers of Entrepreneurship Research 29 (3).
Petty, J.S. (2009). The dynamics of venture capital decision making.” Best Paper Proceedings, Annual Meeting of the Academy of Management, Entrepreneurship Division.
Petty, J.S. & Reiner, G. (2009). Is there a relationship between VC firm business process flow management and investment decisions? In Reiner G. (Ed.), Rapid Modeling for Increasing Competitiveness (pp. 209-220). Springer, London.

 SELECTED PROFESSIONAL AFFILLIATIONS and SERVICE
Ad hoc reviewer
- Academy of Management (BPS, ENT, OM divisions)
- Routledge Publishing
- Strategic Management Journal
- Strategic Management Society (ENT division)
- The Handbook of Technology Management, H. Bidgoli (Ed.)

 Advisory Board/Interim CEO, Routerank S.A. (Switzerland) Board of Directors
- United Planet (Non-profit organization, Boston)
- Kachille (Social venture supporting entrepreneurship, Republic of Côte d'Ivoire)

 Business plan judge
- Lausanne Hotel School (EHL)
- William James Foundation

 Executive MBA interview and selection committee, University of Lausanne Member
- Academy of Management
- Mises Institute
- Society for the Development of Austrian Economics
- Strategic Management Society

 Start-up team coach, McKinsey Venture business plan competition, Switzerland

 

نشست تخصصي (چالش هاي تامين مالي کارآفريني در ايران و جستجوي راهبردهاي مناسب)
23 تيرماه  -  ( 16 الی 18)


اگرچه تاکنون تلاش هاي در جهت توسعه تامين مالي و سرمايه گذاري فعاليت هاي کارآفريني در کشور انجام شده است اما به نظر مي رسد راه اجرايي و عملي پياده کردن اين الگوي سرمايه گذاري که قرابت زيادي به الگوهاي تامين مالي اسلامي دارد، نياز به ايجاد زيرساخت هاي اجرايي، فرهنگ سازي و اهتمام جدي دستگاه هاي اجرايي کشور دارد. اگر قوانين راه اندازي و فعاليت اين صندوق ها ساده تر نگردد و حمايت هاي قانوني از گسترش اين شيوه به وجود نيايد، فرهنگ مشارکت در ميان جامعه شکل نگيرد، ثبات مديريتي و تعهد سازماني در بين مديران گسترش نيابد، تلاش هاي تمامي گروه هاي تحقيقاتي در اين زمينه در کشور ناکام و بي نتيجه خواهد ماند. اکنون که گروه هاي گوناگون مطالعات گسترده و ارزشمندي درباره اين شيوه تامين مالي انجام داده اند، زمان آن است که با توجه جدي به اين بخش زيرساخت هاي لازم نيز براي اجراي اين فرآيند فراهم گردد.
با بررسي محيط قانوني كشور براي صندوق سرمايه گذاري خطرپذير، هيچ نهاد دولتي يا غير دولتي متصدي امور مربوط به اين سرمايه گذاري نيست و اين مانع جدي براي محققان، سرمايه گذاران، سرمايه پذيران يا كارآفرينان مي باشد و سياست گذاري و سرمايه گذاري هاي صورت گرفته در كشور در اين خصوص بدون يكپارچگي و بصورت ناهماهنگ از سوي نهادها و وزارت خانه هاي مختلف دنبال مي گردد.
در حال حاضر نگاه مناسبي در کشور به سرمايه گذاري خطر پذير ايجاد شده است که انگيزه تاسيس شرکت ها و صندوق هاي سرمايه گذاري خطر پذير را در کشور تقويت مي کند. اما در سر راه شکل گيري و عملکرد اين بنيان هاي جديد مسائلي وجود دارد که ضروري است مورد توجه جدي قرارگيرند. مسائلي که شايد در ميان آنها علل عدم درخشش مناسب شرکت هاي فعال کنوني در اين حوزه را بتوان يافت. در اين نشست سعي مي شود اين مسائل با توجه به چالش هاي موجود مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته و فرصت هاي و راهبردهای مناسب شناسايي گردد.

محورهای نشست:
چالش ها و فرصت های تامین مالی کارآفرینی در ایران
بررسی نقش مناسب صندوق های سرمایه گذاری خطر پذیر در تامین مالی کارآفرینی
تامین مالی تعاونی های کارآفرین و شرکت های دانش بنیان
نقش مناسب نهادهای حاکمیتی در تامین مالی کارآفرینی

زمان برگزاري و نحوه ثبت نام:
زمان برگزاری: چهارشنبه و پنجشنبه 22 و 23 تیرماه 1390 (8:00 الی 18:00)
هزینه ثبت نام: 2/000/000 ریال (خالص)

شرایط تخفیف:
25% دانشجویان
20% اعضای پارک ها و واحدهای فناور و برگزیدگان جشنوارهای مرتبط با کارآفرینی
10% ثبت نام گروهی بیش از 5 نفر

نحوه ثبت نام: ثبت نام online
متقاضیان می توانند هزینه ثبت نام را به حساب 0304912227 بانک تجارت باجه دانشگاه صنعتی شریف (کد186) بنام امور پشتیبان درآمد اختصاصی دانشگاه صنعتی شریف واریز و فیش پرداختی را به همراه فرم ثبت نام، حداکثر تا تاریخ 90/4/20 دبیرخانه فکس نمایند.

نشانی دبیرخانه: تهران- خیابان ستارخان - ابتدای خیابان حبیب اله - پلاک 307 - طبقه 4
تلفن: 7-66524826   فکس: 66524825

نمایش بروشور

فرم ثبت نام