irfinance

شما اینجا هستید: درباره ما خدمات و فعالیتها

خدمات و فعالیتها

نامه الکترونیک چاپ

 خدمات و فعالیت های این گروه در 4 دسته کلی آموزشی، پژوهشی، ترویجی و مشاوره ای تقسیم بندی می شود و اهم آن ها به شرح ذیل است:

•    ارائه آموزش هاي تخصصي مالي و سرمايه گذاري براي كارشناسان، مديران و تصميم گيران در قالب برگزاری دوره های آموزشی عمومی و اختصاصی
•    تدوين گزارش ها، كتب و تحليل هاي مالي و ارائه به بازار
•    انجام طرح هاي پژوهشي كاربردي و ارزش آفرين براي موسسات مالي و غير مالي مختلف در حوزه خدمات مالي و سرمايه گذاري
•    ترویج یافته های پژوهشی و دستاوردهای علمی کارشناسان و پژوهشگران کشور در حوزه خدمات مالی و سرمایه گذاری از طریق برگزاری کنفرانس ها، سمینارها و همایش های ملی و بین المللی

•    طراحی، تدوین و مدیریت برنامه عملیاتی سازمان های خصوصا در حوزه شهری

•    همراهي و همياري واسطه‌ هاي مالي، شركت هاي خصوصي و دولتي، دستگاه‌ ها، سازمان‌ هاي تصميم ساز و تصميم‌گير و ... جهت پيشبرد خدمات تخصصي خود
•    همكاري در تاسيس شركت هاي تخصصي در حوزه خدمات مالي و سرمايه گذاري
•    همكاري در تاسيس نهادهای موثر در جهت توسعه نظام تامین مالی در کشور از قبیل صندوق هاي سرمايه گذاري مشاع، صندوق هاي سرمايه گذاري خطرپذير، صندوق هاي زمين و مستغلات و....
•    ارائه راهبردهاي فني و علمي جهت طراحي ابزارهاي نوين مالي 
•    تدوين بانك اطلاعات سرمايه گذاران داخلي و خارجي و ارتباط با آنها جهت جذب سرمايه هاي آنها در پروژه هاي كشور
•    ارایه مشاوره های تخصصی به متقاضیان حقیقی و حقوقی در زمینه خدمات مالی و سرمایه گذاری
•    تدوین بسته های سرمایه گذاری متناسب با نیاز و درخواست سازمان ها، نهادها و شرکت های داخلی و بین-المللی