irfinance

شما اینجا هستید: درباره ما تاریخچه

تاریخچه

نامه الکترونیک چاپ

مرکز مطالعات تکنولوژي دانشگاه صنعتي شريف، به عنوان اولین کانون تفکر کشور در حوزه مطالعات اقتصادي، صنعتي و تکنولوژيکي از سال 1377  فعاليت خود را تحت نظارت مستقیم معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف آغاز نمود. در ابتدا تمرکز فعالیت مرکز با توجه به حوزه تخصصی دانشگاه بر مباحث تکنولوژیک و فنی استوار بود که به مرور و پس از رویکرد استراتژیک دانشگاه در ورود به حوزه های مدیریتی و اقتصادی رویکردهای فعالیت های این مرکز نیز به این سمت متمایل گردید. در حال حاضر گروه های فعال این مرکز شامل گروه های زیر می باشد:

·          گروه مالی و سرمایه گذاری

·          گروه توسعه توان صنعتی

·          گروه مدیریت تجاری و توسعه کسب و کار

·          گروه مدیریت و اقتصاد

در این بین گروه مديريت مالي و سرمايه گذاري به فراخور نياز کشور و اهميت توسعه نظام مالي در رشد اقتصادي و به ویژه به توصیه و سفارش صاحبنظران و مدیران حوزه مالی و سرمایه گذاری وقت کشور، به منظور ارائه خدمات آموزشي، ترويجي، پژوهشي، مشاوره اي و توسعه ای در حوزه مديريت مالي و سرمايه گذاري در سال 1383 تشکیل گردیده است. در حال حاضر تمرکز علمی این گروه که از گروه های متأخر مرکز مطالعات تکنولوژی می باشد بر بررسي، تحليل و انتشار يافته هاي پژوهشي در حوزه مسائل مالي، سرمايه‌گذاري و بالاخص تامين مالي در بخش هاي مختلف اقتصادي مي‌باشد.

اين رسالت مهم از طريق ایجاد و بکارگیری ابزارها و نهادهای موثر در جهت توسعه نظام تامین مالی کشور، انجام مطالعات و تحقيقات گسترده به ويژه مطالعات تطبيقي و ميداني و نهايتاً تدوين و انتشار دانش کسب‌ شده در ارتباط با موضوعات فعالیت، برگزاري دوره هاي آموزشي بين المللي براي مديران ارشد سازمان‌هاي مرتبط با موضوع، در حال انجام است و هر ساله برگزاري کنفرانس هايي در سطح ملي و بين المللي و کارگاه هاي آموزشي بين المللي جهت آشنايي اصحاب حوزه مالي با مسايل مالي روز دنيا، بخش مهمي از فعاليت‌ هاي گروه را به خود اختصاص مي دهد. 

علاوه بر اين، فعاليت‌ هاي پژوهشي کاربردی نيز به عنوان يکي از حوزه‌ هاي اصلي فعاليت مرکز، هر ساله سهم قابل توجهي از فعاليت‌ هاي گروه را در بر گرفته است. این گروه در انجام پروژه هاي مختلف از مشاوره اساتيد مطرح داخلي و خارجي مطرح سود مي برد. از حوزه هاي ديگري که طي دو سال اخير در اين گروه مورد توجه قرار گرفته ارائه مشاوره هاي مالي و سرمايه گذاري در موارد ذيل مي باشد:

·          ارائه مشاوره جهت تدوين الگوهاي تامين مالي

·          ارائه مشاور و اجرای برنامه های عملیاتی

·          ارائه مشاوره جهت طراحي ابزارها و نهادهاي نوين مالي

·          ارائه مشاوره جهت انتشار اوراق مشارکت داخلي و ارزي

·          ارائه مشاوره جهت مديريت ريسک نقدينگي، اعتباري و عملياتي در بانکها و موسسات مالي و اعتباري

·          تهيه طرح هاي توجيهي فني، مالي و اقتصادي و طرح هاي کسب و کار

از مهمترين ویژگی های اين گروه، بهره گيري از نيروي انساني مجرب و متخصص جهت انجام هر چه بهتر خدمات، از دانشگاه هاي مطرح مي باشد به طوري که هم اکنون شبکه همکار-پژوهشگر اين گروه بيش از 60 عضو دارد و بيش از 3000 نفر از کارشناسان فعال بازار مالی کشور عضو سایت این گروه مي باشد.

از نتایج ملموس فعالیت های این گروه در راستای کمک به ایجاد ابزارها و نهادهای مالی که در جهت توسعه کسب و کار و پوشش بخشی از نیازهای جامعه موثرند می توان به تاسیس شرکت مشاوره مالی و سرمایه گذاری داریک نوین و همچنین کمک به تشکیل صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه صادرات و فناوری شریف اشاره نمود.